Jesteś naszym 616227 gościem!
Gazeton Studia i niepełnosprawność studia łączone Tablica Korzyści MSP Rekrutacja CSC LATO 2014 CSC LATO 2014 WSG MBA - Szkoła Biznesu 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK

PRAKTYKI/STAŻE

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych, ambitnych osób, które chcą pozyskać doświadczenie zawodowe i nabyć umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy organizujemy: praktyki projektowe, praktyki szkolne, praktyki absolwenckie, staże zawodowe, wolontariat

Praktykanci, stażyści nabywają umiejętności praktycznych, ułatwiających znalezienie zatrudnienia i podniesienia umiejętności interpersonalnych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w miejscu pracy (np.: staranność, obowiązkowość, umiejętności pracy w zespole, samodzielność, radzenie sobie ze stresującymi sytuacjami, kultura pracy) w przedsiębiorstwach.

Przyjęcie osoby zainteresowanej na praktykę/staż uwarunkowane jest możliwością zapewnienia jej opieki przez pracownika komórki organizacyjnej WSG, jak również spełnieniem warunków formalnych, a w szczególności złożeniem kompletu wymaganych dokumentów.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia na praktyki:

na podstawie skierowania:
•życiorys (CV),
•zaświadczenie o ubezpieczeniu ucznia/studenta/
•wniosek o odbycie praktyki,
•skierowanie ze szkoły
•program praktyk;

z własnej inicjatywy kandydata:
•życiorys (CV),
•zaświadczenie o ubezpieczeniu ucznia/studenta
•wiosek o odbycie praktyki.

Osoby zainteresowane świadczeniem wolontariatu w WSG powinny złożyć:
•życiorys (CV),
•list motywacyjny,
•wniosek o świadczenie wolontariatu.

Kompletne zgłoszenie na praktykę lub wolontariat powinno być złożone co najmniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki.

Zgłoszenia należy dostarczyć na adres:

Wyższa Szkoła Gospodarki        
Centrum Projektów Edukacyjnych
ul. Naruszewicza 11
85-229 Bydgoszcz

lub na adres e-mail: cpe@byd.pl

Praktyki mogą odbywać się zarówno w czasie trwania roku szkolnego (akademickiego), jak również w okresie wakacyjnym.

W sytuacji dużej liczby zgłoszeń możliwe jest przeprowadzenie kwalifikacji osób przyjętych na praktyki, staż, czy wolontariat. Zakwalifikowanie na praktyki może wówczas odbywać się na podstawie rozmowy z kierownikiem komórki organizacyjnej, testu lub wykonania zadania praktycznego.

Przykłady Działów, w których można odbywać praktyki:

  • Dział Marketingu i Promocji WSG: uczniowie kształcący się w zawodach technik reklamy
  •  Dział Osób Niepełnosprawnych WSG: uczniowie kształcący się w zawodach asystent osób niepełnosprawnych
  • Dział Informatyzacji WSG: uczniowie kształcący się w zawodach technik informatyk
  • Jednostki administracyjne uczelni (Dziekanat, Rektorat, Instytuty, itp.): uczniowie kształcący się w zawodach technik administracji
  • Dział Finansowy WSG: uczniowie kształcący się zawodach technik ekonomista
  • Centrum Projektów Edukacyjnych: uczniowie pragnący doświadczyć pracy biurowej oraz pracy w charakterze animatora dziecięcego bądź animatora osób starszych
  • Akademickie Centrum Medyczne WSG: uczniowie kształcący się w zawodach okołomedycznych

Zapraszamy!

Wirtualny spacer WSG
29.06.2012

Koniec Roku Szkolnego:D

20.10.2011

Ogłoszenie Wyników IV Konkursu Projektowego!

23.12.2011 - 01.01.2012

Zimowa Przerwa Świąteczna:)

05.04.2012 - 10.04.2012

Wiosenna Przerwa Świąteczna

14.01.2012 - 29.01.2012

Ferie Zimowe dla Uczniów z Województw:

- dolnośląskiego,

- mazowieckiego,

- opolskiego,

- zachodniopomorskiego.

21.01.2012 - 05.02.2012

Ferie Zimowe dla Uczniów z Województw:

- podlaskiego,

- warmińsko-mazurskiego.

28.01.2012 - 12.02.2012

Ferie Zimowe dla Uczniów z Województw:

- lubelskiego,

- łódzkiego,

- podkarpackiego,

- pomorskiego,

- śląskiego.

11.02.2012 - 26.02.2012

Ferie Zimowe dla Uczniów z Województw:

- kujawsko-pomorskiego,

- lubuskiego,

- małopolskiego,

- świętokrzyskiego,

- wielkopolskiego.

03.04.2012

Sprawdzian dla Szóstoklasistów!

24-26.04.2012

Egzamin Gimnazjalny!

04.05.2012

MATURA - ZACZYNAMY!

27.04.2012

Koniec Roku Szkolnego dla MATURZYSTÓW!:D

24.10.2011 - 24.11.2011

V Konkurs Projektowy!

25.05.2012

KONIEC MATURY - NARESZCIE WOLNI!